Jak napadat komoku? Tisk

V napadání komoku (rohového kamene 3-4) se velmi často chybuje. Na vině je asi skutečnost, že tento kámen neleží symetricky.

První věc, co si zapamatujte, je to, že komoku se téměř zásadně (až na některé speciální případy, které popíšu níže) napadá ze strany ukázané na následujícím obrázku:


Z této strany je kámen na komoku "otevřenější". Zároveň je toto primární strana, kam se chce soupeř od tohoto kamene šířit. Často sem dělá závoru.
K napadení je možné využít jeden ze čtyř těchto bodů:Nízké blízké napadení bylo populární zvláště ve staré době. Až do 30. let 20. století bylo toto napadení zdaleka nejpoužívanější. Svůj význam však neztrácí ani dnes. Výhodou černého je, že vidí do rohu a nemá problémy se stabilizací. Na druhé straně tento tah hraje málo na vliv.
Pokud černý napadne tahem 1, má bílý celou řadu možností jak odpovědět. Mírumilovná bývají odskočení do strany A, B a C. Agresivnější jsou sevření D až I. Ve zvláštních případech se dají zahrát i tahy J a K. Bílý však může hrát i úplně do jiné části desky. Pokud jde o sevření, pak doporučuji si zapamatovat základní obrannou sekvenci na následujícím obrázku vpravo.Mnohem více se v posledních desetiletích na deskách objevuje vysoké blízké napadení. To přináší obrovské množství variant, které nezřídka vyžadují obezřetnou hru. Pokud však máte rádi boje, budete při použití tohoto napadení jistě slavit úspěchy. Základní možnosti, jak může bílý odpovědět, představují body A až G.Vzdálenější napadení se stala velmi populárními až v poslední době. Domnívám se, že to bude do velké míry spojeno se vzestupem korejského go. Korejci totiž nehledí ani tak na ustálené sekvence joseki, jak spíše na to, aby jim zvolený tah přinesl co největší užitek. Takhle už padlo mnoha lety zažitých představ. Mimo jiné i ta, že vzdálená napadení nejsou tak účinná.
Nejčastější odpovědí na tah 1 je A. Tato odpověď je známá především z Kobayashiho fuseki. Dalšími variantami jsou B až E.U vysokého vzdáleného napadení bílý obvykle odpovídá na body A až F. Je ovšem potřeba podotknout, že zatímco u blízkých napadení jsou všechny varianty poměrně dobře prozkoumané a málokdy někdo přijde s něčím novým, u vzdálených napadení je tomu naopak. I mezi profesionály se tu často objevují zcela nové sekvence.Závěrem si ještě ukažme, kdy může hráč komoku napadnout z druhé strany. Obvyklé je to ve dvou případech. Vždy je však dobré napadení z druhé strany dobře zvažovat. Soupeř tím totiž většinou dostane hodně jistých bodů v rohu.
První možností, kdy se dá napadnout z druhé strany, je, když má hráč z druhé strany komoku nějakou sílu, jako to ukazuje následující obrázek. Pak se může hodit ji rozvíjet.Při "správném" napadení komoku by si černý mohl svojí sílu naopak znehodnocovat:Napadení z druhé strany nezřídka vidíme také v čínském zahájení:Bílému se totiž často nelíbí, že při klasickém napadení je předem sevřený označeným kamenem, a tak se hned dostává pod tlak.

 

ME v go 2015

Reklama