Jak na san-san? I. Tisk

Jít na san-san je velmi častá odpověď na to, když vám soupeř sevře napadení hvězdy. Přesto v následující sekvenci řada hráčů tříd kyu chybuje.

První tři tahy asi není třeba příliš rozebírat:


 

Další tah bílý obvykle hraje na bod 1.Pouze v případě, že už má na desce označený kámen, tak přikládá z druhé strany a hraje joseki ukázané na následujícím obrázku.Tah 2 je zřejmý. Velká část hráčů tříd kyu však zahraje tah 3, jako to ukazuje tento obrázek. A to je chyba. Proč? Vždyť tento tah je celkem běžný. To ano. Ale ne v případě, kdy na desce leží černý označený kámen. Střih na A je nyní mnohem nebezpečnější.Je potřeba si však zapamatovat, že černý musí nejprve udělat výměnu 4-5. Teprve poté smí střihnout na 6.Nyní jsou v podstatě tři varianty dalšího vývoje:
1. Černý chytá tři označené bílé kameny. Pozor však - nemusí být chycené stoprocentně.2. Černý chytá pouze jeden kámen. Buduje však o něco lepší pozici než v joseki.3. Částečně úniková varianta je, že bílý předejde střihu a spojí se na 5.Ještě si ukažme, co se stane, pokud černý nejprve neudělá výměnu 4-5, ale rovnou střihne na 4, jako je to na následujícím obrázku. V takovém případě partie může pokračovat například sekvencí do tahu 11. Černý nyní musí myslet na to, aby v rohu udělal dvě oči. Zároveň se však musí pokusit eliminovat tvořící se zeď bílého.Teď se však vraťme úplně na začátek a ukažme si správnou hru. Místo ohnutí 3 se bílý musí pouze natáhnout. Partie pak pokračuje tahy 4 až 8.Nyní má bílý opět tři možnosti:
1. Udělá výměnu 1-2 (není však jisté, zda mu černý odpoví). Toto se dělá při těsném sevření.2. Při vzdálenějším sevření často raději volí jistotu a zabraňuje útěku černému kamenu.3. V současnosti je však v módě nezdržovat se se zabezpečením - spíše se hraje rychlejší šíření po straně.

 

ME v go 2015

Reklama