Jak na san-san? II. Tisk

Velmi často se na san-san pod hvězdou chodí rovnou, aniž by v okolí byl nějaký jiný spřátelený kámen. Hodně se to hodí například v pozici na následujícím obrázku, kdy černý potřebuje zredukovat bílé moyo.

 


Nyní je na první pohled zřejmé, že bílý by měl z jedné strany přiložit na černý kámen a začít si budovat mohutnou zeď. Ale z které strany má přiložit?
Zapamatujte si, že zde platí obecná zásada, že se přikládá ze strany, na které je hráč "delší". Na dalším obrázku by bílý přikládal ze spodní strany.Na následujícím zase zprava. Z delší strany se přikládá proto, že je na ní větší potenciál k vytváření území.A jak bude partie pokračovat? Chybou by byl tah 4 na dalším obrázku. Tento tah je doporučován v lekci Jak na san-san? I. V tomto případě by se však jednalo o chybu. Černý zde totiž nemá kámen na bodu A. Proto se bílý nemusí bát hrát ostřeji.Nejobvyklejší pokračování ukazuje následující obrázek. Sekvencí 1-12 si černý vytvořil jistou skupinu v rohu, která bude mít zhruba 10 bodů. A hlavně skončil v tempu. To často věnuje na další redukci bílého moya.Drsnější variantu představuje tah 6 na následujícím obrázku:Většinou pak dochází k velké výměně. Bílý bere body v rohu, černý se dostává na stranu.Pokud se to však černému hodí, může zůstat v rohu. Tvar černého je živý.Jestliže se ani tento výsledek černému nelíbí, může se pokusit zkomplikovat hru tahy 7 a 9 na dalším obrázku. Poté se černý obvykle dostane na pravou stranu.Možné je zvolit i tah 4 na tomto obrázku:A ve zvláštních případech je možné zahrát i tah 4 zde:Závěrem dodejme, že je velmi důležité si uvědomit rozdíl mezi skokem na san-san v případě ukázaném v této lekci a skokem na san-san ukázaném v lekcích Jak na san-san? I. a III. Hra v těchto případech se částečně liší. Proto se v tom často chybuje. 

ME v go 2015

Reklama