Jak na san-san? III. Tisk

V této kapitole si řekneme o posledním častém případu, kdy se chodí na san-san. Děje se tak, když soupeř odpoví na napadení hvězdy závorou a vy se rozšíříte podél strany. Ve střední hře pak nezřídka dochází k tomu, že hráč využije otevřeného rohu. Pozice může vypadat například jako na následujících dvou obrázcích:Často se chodí na san-san pod závorou od hvězdy v případě, kdy hráči hrozí nějaké nebezpečí, například když bílý zahraje tah 1 na dalším obrázku. Ostatně to je základní myšlenka tohoto dalekého šíření černého: Pokud bílý využije slabiny v pozici černého, černý naopak využije slabinu v pozici bílého.Jak ale má bílý reagovat? Určitě ne tahem 2 na následujícím obrázku. Za to by mu černý poděkoval - získal body i jistou pozici, naopak tvar bílého není z nejsilnějších.Jako první musí bílý zahrát tah 2 zde. Teprve poté se rozhoduje, která strana je pro něj zajímavější a volí buď A, nebo B. Tah 2 si zapamatujte.Pokud se bílý rozhodne pro pravou stranu, hraje tah 4. Černý se zabydluje v rohu tahem 5. Po tahu 7 může bílý hrát kamkoliv. Všimněte si výměny 6-7. Ta je velmi důležitá a pozná se podle ní silný hráč.Kdyby bílý tuto výměnu neudělal, měl by černý tahy 1 až 5 na dalším obrázku v tempu. To by znamenalo ztrátu pro bílého. Kámen na předchozím obrázku 6 může bílý klidně obětovat. Černý tak sice získá jednoho zajatce, ale zároveň si dal kámen 7 do svého území. Nejedná se tudíž pro bílého o ztrátu.Je-li pro bílého zajímavější spodní strana, hraje tah 1 na následujícím obrázku. Černý poté vytváří skupinu v rohu. Tah 8 je důležitý, což si ukážeme na konci této kapitoly. Dodejme, že často je i pro silné hráče těžké se rozhodnout, jestli se mají raději soustředit na pravou stranu a hrát jako na předpředchozím diagramu, nebo zda něco dělat se spodní stranou a hrát jako zde.Předchozí sekvence má několik variant. Pokud má například bílý závoru tvořenou koňským skokem, může hrát takto:Velmi zajímavý je i tah 2 na dalším obrázku. Díky němu může černý odskočit velkým koňským skokem až na bod 6. Opět si všimněte výměny 3 za 4, kterou bílý dělá rovnou. Sice se jedná o koncovku, ale protože jde o dvojité tempo, černý by asi s tahem do této oblasti příliš neotálel. Černý sice nyní získal delší odskok, na druhé straně ztratil právě tuto koncovku a trochu snížil své budoucí možnosti na spodní straně. Proto silní hráči tuto variantu moc často nehrají.Nyní se ještě vraťme ke slíbenému vysvětlení, proč je důležité na předpředpředchozím obrázku hrát tah 8. Kdyby ho černý nezahrál, mohl by bílý rozehrát ko o život černé skupiny.A pokud jsou zaplněné vnější svobody, je dokonce černá skupina mrtvá rovnou.Přestože danovým hráčům vše, co bylo popsáno ve třech lekcích o skocích na san-san, připadá přirozené, hráči tříd kyu v tomto často chybují. Proto doporučuji si všechny tři lekce pozorně prostudovat. Určitě to zvýší vaší sílu. 

ME v go 2015

Reklama