Počítání partie snadno a rychle Tisk

Jak si v partii stojím? Mám dostatečný náskok a mohu proto hrát na jistotu? Nebo prohrávám a měl bych podniknout nějakou riskantní akci?

Přestože se profesionální hráči snaží hrát nejlepší možné tahy, i oni často volí další strategii podle toho, jak si v partii stojí. Odhadu stavu partie se říká "poziční úsudek" (v anglické literatuře positional judgment) a patří to k základním dovednostem silných hráčů.
Jak ale poznat, kdo v partii vede? Dá se spočítat, kolik kdo má bodů. V zahájení a ve střední hře se většinou jedná o hrubý odhad. V koncovce je možné se k výsledku přiblížit velmi těsně a v mikrokoncovce už silní hráči dokáží skóre spočítat na bod přesně.
Nevýhodou metody počítání po bodech ovšem je její pracnost a časová náročnost. Hráči tříd kyu proto mohou poměrně bez problémů vyžít s jednodušší metodou - s metodou porovnávání území.
Tuto metodu v zahájení a ve střední hře v podstatě používají i silní hráči. Spočívá v tom, že se pokusíte najít přibližně stejná území svá a soupeře. Ta se jakoby vyruší. A podle zbylých území odhadnete, kdo si stojí lépe. Více napoví následující příklad:Kdo v této partii vede? Začněme porovnávat území. Černé území dole je zhruba stejně velké jako bílé území vlevo. Bílé území se může zdát o malinko větší. To ovšem za chvíli bílému přičteme k dobru.Bílé území vpravo je zhruba stejně velké jako černé území vpravo nahoře. Nyní se opět zdá o malinko větší černé území. Tudíž to můžeme vyrušit s tím, že na předchozím obrázku bylo o něco větší bílé území.Nyní nám zbyla území vlevo nahoře. Zde vidíme, že má bílý navrch. Když přičteme komi 6,5 bodu pro bílého, není pochyb o tom, kdo v této partii vede.Tuto metodu můžeme více méně využít v jakékoliv části partie. Zkusme určit, kdo vede v partii na následujícím obrázku:Opět můžeme použít metodu porovnávání území. Černé území dole se zhruba vyrovná bílému území vpravo (červené elipsy na dalším obrázku). Černé území se zdá být sice o něco větší, ale za to je uprostřed stále ještě otevřené a bílý se při nejbližší příležitosti pokusí do něho vniknout.
Černá území vpravo se přibližně vyrovnají bílému území vlevo (modré elipsy). Zde nezapomeňte na to, že bílý tato černá území může ještě zmenšit, zatímco černý území bílého už moc nezmenší. Zbylá území (zelené elipsy) se pak zhruba také vyrovnají. Na body je tato partie hodně těsná. Bílý má však výhodu komi. Hodně velkou váhu bude mít také to, kdo je nyní na tahu.Spočítat si zvláště v koncovce, kdo má kolik bodů, je samozřejmě mnohem přesnější. Zabere to ovšem mnohem více času. A pokud se člověk při počítání splete (což se často stane i silným hráčům), tak je stejně výsledek nejistý. Proto si myslím, že hráči tříd slabších kyu s metodou porovnávání území bohatě vystačí. 

Reklama