Nízké napadení komoku a sevření Tisk

Hráč napadne nízce komoku a soupeř ho sevře. Ale co dál? S tímto problémem se při učení setkávám velmi často. Většina hráčů tříd kyu mívá obtíže se s tímto vyrovnat.

Přestože učení joseki nemá o hráčů tříd kyu zase tak velkou cenu, sekvenci ukázanou níže doporučuji se naučit. Je totiž velmi univerzální. Dá se použít téměř kdykoliv, bez ohledu na to, jakým způsobem vás soupeř sevřel.
Možností jakým sevřít nízké napadení komoku je mnoho. Sevření ukázané na následujícím obrázku bylo nejoblíbenějším po několik předchozích staletí. Kromě toho je možné sevřít také tahy A až E.Zmíněnou univerzální sekvenci ukazuje další obrázek. Můžete ji použít v podstatě při každém sevření. Když je černý kámen těsněji, hraje černý často místo tahu 2 na bod 3. Poté bílý bez problému ožije v rohu. Tah 6 může černý také zahrát na body A nebo B.Předcházející pozici bílý už obvykle opouští. Černý sice získal více bodů, investoval však do tohoto rohu o tah více.
Bílý se nemusí o svou skupinu bát. Zahraje-li černý tah 1 na dalším obrázku, bílý se stabilizuje tahem 2 nebo nějakým podobným.A jestliže černý zahraje z druhé strany - tah 1 na následujícím obrázku, bílý má k dispozici tah 2. Mimochodem, podobným záměnným bodům se japonsky říká miai.Bílý musí být připravený na to, že se černý může od varianty ukázané výše odchýlit. Nezřídka tak činí způsobem ukázaným na dalším obrázku. Bílý samozřejmě kámen 1 nespojuje. To by měl těžký, neefektivní tvar. Místo toho musí kámen 1 obětovat. Po tahu 6 obvykle dává z jedné strany atari a pak se podle pozice v okolí někde spojí.Aby nedošlo k tomuto přetočení, hraje bílý velmi často nejprve tah 1 a pak teprve tah 3 (v sekvenci ukázané v druhém obrázku nejprve hraje do rohu). Zde je zase riziko, že černý bude místo tahu 2 hrát na bod 3.Přestože doporučuji si hlavní sekvenci této lekce zapamatovat, nezapomínejte, že při sevření nízkého napadení komoku má bílý celou řadu dalších možností. Může například vyskočit ven do oblasti kolem bodu A nebo udělat protisevření do oblasti kolem bodu B.
 

ME v go 2015

Reklama