Nesvírejte sevřený kámen Tisk

Velmi často dochází v partiích k následující situaci: Soupeř vám napadne roh (ať už hvězdu nebo komoku) v pozici, kdy už máte na desce svírající kámen.A velmi často se při rozborech partií hráčů tříd kyu setkávám s následující reakcí na napadení rohu:Zamysleme se však nad tím hlouběji: Není to neefektivní dělat znovu sevření, když už jedno na desce leží?V tomto konkrétním případě by partie zřejmě pokračovala sekvencí na dalším obrázku. Černý se pohodlně usadil v rohu a může si rozmyslet, zda odpoví na tah 12, nebo jestli raději využije někde jinde získané tempo. Tak jako tak bílý označený kámen by mohl ležet více vlevo. Pokud by ho měl bílý zahrát až nyní, určitě by se rozšířil dál.Samozřejmě například při napadení komoku bude následující sekvence vypadat jinak. Přesto si zapamatujte důležitou zásadu pro podobné pozice: Sevřený kámen znovu nesvírejte.
Správná hra v tomto případě může vypadat jako na dalším obrázku. Bílý "nakopává" černý kámen. Po tahu 4 by se černý potřeboval rozšířit až do prostoru bílého označeného kamenu. Může se však rozšířit nanejvýše na bod 5.Partie pak může pokračovat například takto:A nebo takto:Případně jinak, podle toho, jaká je pozice na desce. Každopádně si všimněte, že bílý útočí na černou skupinu. A zatímco si tvoří v okolí vlivy a body, černý pouze utíká, aniž by něco moc smysluplného budoval. 

ME v go 2015

Reklama