Nejdříve vezmi ko, pak se teprve spoj Tisk

Toto je spíše taková minilekce, přesto je užitečné si ji přečíst. Často v partiích dochází k situaci podobné jako na následujícím obrázku, kdy vám soupeř hrozí na sebrání několika kamenů, ale zároveň je v pozici ko.A přestože se budete muset dříve či později spojit tahem 2 na dalším obrázku, zapamatujte si, že bez ohledu na další pokračování je chybou se spojit rovnou.Správný postup je nejprve vzít ko tahem 2 na třetím obrázku...Velmi často poté soupeř udělá hrozbu (tah 3 na následujícím obrázku), aby mohl vzít ko nazpět (tah 5). Pak se už bílý spojuje. Pozice na desce je stejná jako na druhém obrázku. Rozdíl je však v tom, že si černý vyplýtval jednu hrozbu na ko. To se může později hodit.Takto se to hraje za všech okolností snad až na jednu výjimku: Když černý zahraje tah 1 jako hrozbou na ko. Potom se bílý samozřejmě spojuje rovnou jako na druhém obrázku, aby nepřidělával černému hrozby. 

ME v go 2015

Reklama