Nejčastější chyba hráčů tříd kyu Tisk

Tuto lekci považuji za velmi důležité si přečíst. Na chybu, kterou v ní budu rozebírat, jsem musel upozornit snad všechny lidi od 5. kyu výše, co jsem kdy učil. U některých ji vídám tak často, že jim musím (byť s trochou nadsázky) říkat: "Ještě jednou u tebe uvidím tento tah a přestanu tě učit!".

O jakou chybu se jedná? Jde o tah 1 v pozicích podobným těm, které ukazují následující tři obrázky:

Sice se nejedná o chybu, která by vám přinesla katastrofální následky. Na druhé straně ale pokud chcete být silnými hráči, měli byste na podobné tahy co nejrychleji zapomenout. Proč?
Protože jak ukazují následující obrázky, soupeř vás velmi snadno uzavře v malém prostoru. Když černý přiloží tahem 2, je to najednou zápas dvou kamenů proti jednomu. Černý je v tomto souboji tedy v jasné výhodě. Posléze bílou skupinu uzavírá na malém prostoru a sám si tvoří velkou vnější sílu.
Černý může přiložit i tahem 2 na následujícím obrázku. Pokud po tahu 4 zahraje bílý na bod A, riskuje, že ho černý začne rozdělovat tahem na B. Pokud se bílý stáhne na B, černý si udělá velmi silný tvar tahem na C.Jak tedy za bílého hrát správně? Možností je řada a vždy se musí dobře zvážit vzhledem k okolní pozici. Na dalším obrázku může bílý například zahrát tah 1. Možná si řeknete: Ale jako výhodu tím bílý získá? Získá tím především lepší vyhlídky do budoucna. Černého tvar není tak jistý. Například tahem na A bílý hrozí podpojením na B. Snadněji se mu bude v případě potřeby dělat invaze na C. O něco lepší vyhlídky dává i tah na D. To převedeno do praxe znamená, že černému se na dolní straně desky nebude tak lehce vytvářet území.Výsledek z předchozího obrázku můžeme konfrontovat s výsledkem, který nastane, zahraje-li bílý špatný tah 1. Tento výsledek může vypadat například jako na následujícím obrázku. Bílý je více uzavřený a černého zeď silnější. U hráčů tříd kyu po tomto asi partie rozhodnutá zdaleka nebude. U danových hráčů to však už znamená velkou výhodu.Ještě si pro inspiraci ukažme, jak správně hrát v dalších dvou ze tří případů, které jsme si ukázali na úvodních obrázcích.
Pokud jsou bílé kameny "nakopnuty", hraje se většinou tah 1 na dalším obrázku. Bílý však také může zahrát na bod 2 a pustit se do boje. Alternativami jsou také tahy na body A a B.Také v dalším případě se většinou hraje tah 1. Možné je zahrát i na A.Nerad bych ale, aby tato lekce vyzněla tak, že kritizovaný tah musí být za všech okolností špatný. Ve chvílích nejvyšší nouze se asi použít dá. Dokonce jsem objevil partii z roku 1998, kdy ho Ishida Yoshio zahrál proti Takemiyovi Masakimu (tedy v partii dvou špičkových japonských profesionálů). Obecně je však lepší na tento tah většinou zapomenout. 

ME v go 2015

Reklama