38 Basic Joseki
Český název: 38 základních joseki
Autor: Kosugi Kiyoshi
Jazyk: čeština, angličtina
Určeno pro: 15k-5k
Hodnocení: 70 %
Má se člověk učit joseki, nebo ne? Na toto téma jsem slyšel už mnoho diskusí. Znalost joseki vám může mnohokrát pomoci, na druhé straně se často stane, že když znáte nějakou variantu, tak jí často dáte přednost před sekvencí, která by mohla být v dané pozici lepší.
Přesto vám mohu knihu 38 Basic Joseki doporučit. Dokonce je to asi první kniha, kterou by si měl člověk o joseki přečíst. Nedá se samozřejmě očekávat, že se člověk po jejím prostudování stane expertem přes joseki. Na to jich tento spis obsahuje příliš málo. Na druhé straně pomůže získat přehled v základních variantách.
Co na této knize oceňuji, je skutečnost, že narozdíl například od Dictionary of Basic Joseki od Ishidy Yoshia jsou zde jednotlivá joseki zasazována do pozic na celé desce. To je velmi důležitá věc. Čtenář si musí uvědomit, že joseki se nehrají jen proto, že jsou to joseki. Pohled na celou desku je důležitý.
Přesto musím upozornit, že tato kniha není samospasitelná. Joseki jsou pouze jednou z mnoha oblastí hry go. Proto je potřeba se věnovat zároveň i jim. 

ME v go 2015

Reklama