Lekce go
Tyto lekce byly sepsány v letech 2003-4 učitelem go Tomášem Grosserem. Většina z nich je psána na základě trenérské praxe, kdy se orientují na to, v čem slabší hráči často dělají chyby. Tímto se odlišují od drtivé většiny ostatních studijních materiálů.


Jak napadat komoku? Tisk

V napadání komoku (rohového kamene 3-4) se velmi často chybuje. Na vině je asi skutečnost, že tento kámen neleží symetricky.

První věc, co si zapamatujte, je to, že komoku se téměř zásadně (až na některé speciální případy, které popíšu níže) napadá ze strany ukázané na následujícím obrázku:
Celý článek...
 
Jak na san-san? I. Tisk

Jít na san-san je velmi častá odpověď na to, když vám soupeř sevře napadení hvězdy. Přesto v následující sekvenci řada hráčů tříd kyu chybuje.

První tři tahy asi není třeba příliš rozebírat:
Celý článek...
 
Etiketa go Tisk

Možná se teď trochu divíte, co je to za divnou lekci go? Myslím si však, že k silné hře patři i odpovídající chování. Nejsem sice příznivcem nějaké škrobené etikety, přesto si myslím, že trocha pokory může výrazně zvednou požitek ze hry.

Následující více či méně psané zásady jsem převzal ze svého článku o etiketě go ve 21. čísle časopisu Igo.

Celý článek...
 
Koncovka pro začátečníky Tisk

Zatímco zahájení a střední hra jsou do velké míry založeny na odhadu hodnoty dané pozice, intuici, schopnosti odhadnout, jakým směrem se bude partie v budoucnu vyvíjet apod., v koncovce je už možné z velké části hrát tahy založené na exaktním propočtu. Tak jednoduché to ovšem zase není. Občas i profesionálové udělají chybu v mikrokoncovce.

Celý článek...
 
Jak na san-san? II. Tisk

Velmi často se na san-san pod hvězdou chodí rovnou, aniž by v okolí byl nějaký jiný spřátelený kámen. Hodně se to hodí například v pozici na následujícím obrázku, kdy černý potřebuje zredukovat bílé moyo.

Celý článek...
 
Jak na san-san? III. Tisk

V této kapitole si řekneme o posledním častém případu, kdy se chodí na san-san. Děje se tak, když soupeř odpoví na napadení hvězdy závorou a vy se rozšíříte podél strany. Ve střední hře pak nezřídka dochází k tomu, že hráč využije otevřeného rohu. Pozice může vypadat například jako na následujících dvou obrázcích:

Celý článek...
 
Počítání partie snadno a rychle Tisk

Jak si v partii stojím? Mám dostatečný náskok a mohu proto hrát na jistotu? Nebo prohrávám a měl bych podniknout nějakou riskantní akci?

Přestože se profesionální hráči snaží hrát nejlepší možné tahy, i oni často volí další strategii podle toho, jak si v partii stojí. Odhadu stavu partie se říká "poziční úsudek" (v anglické literatuře positional judgment) a patří to k základním dovednostem silných hráčů.
Celý článek...
 
Nízké napadení komoku a sevření Tisk

Hráč napadne nízce komoku a soupeř ho sevře. Ale co dál? S tímto problémem se při učení setkávám velmi často. Většina hráčů tříd kyu mívá obtíže se s tímto vyrovnat.

Přestože učení joseki nemá o hráčů tříd kyu zase tak velkou cenu, sekvenci ukázanou níže doporučuji se naučit. Je totiž velmi univerzální. Dá se použít téměř kdykoliv, bez ohledu na to, jakým způsobem vás soupeř sevřel.
Celý článek...
 
Nesvírejte sevřený kámen Tisk

Velmi často dochází v partiích k následující situaci: Soupeř vám napadne roh (ať už hvězdu nebo komoku) v pozici, kdy už máte na desce svírající kámen.

Celý článek...
 
Nejdříve vezmi ko, pak se teprve spoj Tisk

Toto je spíše taková minilekce, přesto je užitečné si ji přečíst. Často v partiích dochází k situaci podobné jako na následujícím obrázku, kdy vám soupeř hrozí na sebrání několika kamenů, ale zároveň je v pozici ko.

Celý článek...
 
Nejčastější chyba hráčů tříd kyu Tisk

Tuto lekci považuji za velmi důležité si přečíst. Na chybu, kterou v ní budu rozebírat, jsem musel upozornit snad všechny lidi od 5. kyu výše, co jsem kdy učil. U některých ji vídám tak často, že jim musím (byť s trochou nadsázky) říkat: "Ještě jednou u tebe uvidím tento tah a přestanu tě učit!".

Celý článek...
 
Útoč ze strany své slabší skupiny Tisk

Předchozí lekce se věnovaly především technice. Tuto proto věnuji velmi důležité poučce strategie go. Přestože to, co bude níže napsáno, může vypadat jako naprosto zřejmé, často se v tom chybuje.

Celý článek...
 
Jak mrtvit skupiny soupeře? Tisk

Zase se mi nepovedlo zmrtvit soupeřovu skupinu. S touto větou se na mě obrací mnoho lidí. Rád bych jim poradil, ale neznám univerzální odpověď na to, jak zmrtvit vše, co soupeř položí na desku. Ostatně občas se s tím také potýkám. Asi jako všichni.

Celý článek...
 
Nenakoukávejte do území, když jde jen o jeden bod Tisk

Tato lekce je sice velmi krátká, rozhodně ale nemohu říci, že bych se s chybou, kterou v ní popíšu, setkával zřídka. Právě naopak. Řeč bude o jednobodových "nakouknutích" do území soupeře, jak to například ukazují následující dva obrázky:

Celý článek...
 
Nehrajte kyuovská joseki Tisk

V mnoha partiích obzvláště slabších hráčů tříd kyu se za bílého objevují hned na začátku tato dvě joseki:

Celý článek...
 
Utíkej pouze s důležitým kamenem Tisk

V partiích hráčů slabších tříd kjú se poměrně často setkávám s následující situací:

Celý článek...
 
Při sevření jednobodové závory od hvězdy nedělej území Tisk

S následující situací se setkáte poměrně často. Hraje se hodně v handicapových partiích, kdy se silnější hráč snaží slabšího dostat do problémů:

Celý článek...
 
Hrajte dobré tahy nejen pro teď, ale i do budoucnosti Tisk

Možná není na první pohled zřejmé, co myslím názvem této lekce. Je to však jednoduché: V každé partii musíte mnohokrát přemýšlet nad tím, jak vyřešit nějakou situaci. Hodně se však setkávám s tím, že hráč sice vybere správné řešení, ale toto řešení mu nedává tak dobré vyhlídky do budoucna jako jiné. Nejlepší bude si to ozřejmit na jednoduchém příkladu:

Celý článek...
 
Hrajte do oblastí, kde jsou slabé skupiny Tisk

V této lekci se vrátíme opět od techniky ke strategii. Jejím cílem bude dokázat, že v zahájení a na začátku střední hry je nutné obsazovat nejen strategicky velké body, které zdánlivě přinesou okamžitý zisk. Často mnohem důležitější je zahrát do oblasti, kde jsou slabé skupiny.

Celý článek...
 
Jak na šíření supervelkým koňským skokem? Tisk

Poznatky z této lekce využijete v praxi tak často, že se skoro sám sobě divím, že sem tuto lekci dávám zdarma. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní dvacátou lekci a stále to ještě, zdá se, někdo čte, tak se neubráním tomu zmíněné poznatky zveřejnit.

Celý článek...
 
Než spojíš, třikrát měř Tisk

Tato lekce možná trochu poupraví váš pohled na spojování kamenů. Nejlepší bude začít rovnou úlohou: Jak má černý spojit své kameny na následujícím obrázku?

Celý článek...
 
Předcházejte nutícím tahům soupeře Tisk

Podíváte-li se na partie silných hráčů, můžete si všimnout, že se málokdy v nich stane, že by některý z hráčů zahrál sekvenci nutících tahů, na které by soupeř musel odpovídat. Je to proto, že silní hráči se snaží podobným tahům předcházet.

Celý článek...
 


ME v go 2015

Reklama