Pravidla hry go jsou velmi jednoduchá a zvládnou se je naučit i mále děti.
Hráči střídavě pokládají své kameny na desku, která má tvar čtvercové sítě o 19×19 čarách (pro začátečníky se používají i desky 9×9 a 13×13 aniž by se tím změnila pravidla). S kameny se nehýbe, nanejvýš je možné některé vybrat z desky.

Hráč má dva cíle:

1. Obklíčit a zajmout co nejvíce kamenů soupeře:

2. Ohraničit si co největší území:

Obkličování kamenů

Každý kámen má kolem sebe takzvané svobody. Pokud se hráči podaří obsadit všechny svobody soupeřova kamene, tento kámen vybere z desky. Na konci partie se každý zajatý kámen počítá za jeden bod.

Při straně desky stačí na obklíčení soupeřova kamene pouze tři kameny. V rohu dokonce jen dva kameny.

Obklíčit je možné i více kamenů najednou. Například na následujících obrázcích černý obklíčil čtyři bílé kameny. Ty opět vybere z desky.

Ohraničování území

Jak hráči hrají a zajímají si navzájem kameny, deska se rozdělí na území. Na konci partie se spočítají volné průsečíky uvnitř území. Každý průsečík je za jeden bod.
Na následujících obrázcích má černý 20 bodů území, bílý 21 bodů území.

Výsledek partie = počet zajatých kamenů + počet volných průsečíků uvnitř území
Kdo z hráčů má více bodů, vyhrává.

Pokračování…