Zákazy

V go existují pouze dva zákazy, kam se nesmí hrát:

Zákaz sebevraždy

V go je zakázáno zahrát tah, kdy by kámen nebo skupina kamenů neměla ani jednu svobodu – tzv. zákaz sebevraždy. Například na následujících obrázcích nemůže bílý zahrát na vyznačené body, protože by neměl ani jednu svobodu.

Existuje však výjimka: Pokud si hráč okamžitě svobody přidělá zajetím kamenů soupeře, může do sebevraždy zahrát. Například na následujícím obrázku by černý za normálních okolností nemohl zahrát na červeně vyznačený bod. V tomto případě na něj však zahrát může. Zároveň tím totiž obklíčí pět bílých kamenů. Ty odstraní z desky, čímž jeho kámen získá svobody.

Ko

Druhý zákaz se jmenuje ko – v překladu nekonečno. Na následujícím obrázku může černý sebrat bílý kámen. Vznikne tak ale situace, kdy by bílý mohl naopak hned vzít černý kámen nazpět. Hráči by se takto mohli vybírat donekonečna.

Platí proto pravidlo, že na desce se nesmí zopakovat pozice. Když hráč sebere ko (tah 1), jeho soupeř musí alespoň jednou zahrát jinam (tah 2). Teprve když soupeř také zahraje jinam (tah 3), pak může bílý sebrat ko nazpět (tah 4). Poté stejný postup platí pro černého – ani on nemůže vzít ko rovnou nazpět.

Pokračování…