Konec partie

Partie končí ve chvíli, kdy se hráči shodnou, že ani jeden z nich nemůže zahrát tah, kterým by něco získal. V praxi to znamená hlavně to, že jsou jasně stanoveny hranice území.

Například na následujícím obrázku vlevo jsou území černého i bílého ještě otevřená. Není jasné, kudy povede hranice mezi územími kolem zeleně vyznačených bodů na prostředním obrázku. Partie může skončit teprve ve chvíli, kdy se hranice území vyjasní, jako např. na obrázku vpravo:

Pokud si hráč myslí, že partie může skončit, řekne slovo „pas“. Pokud slovo „pas“ řekne i soupeř, přejde se ke spočítání výsledku. Místo „pasu“ však může soupeř pokračovat ve hře, kdy se hráči běžným způsobem střídají.

Komi – kompenzace za první tah černého

Na rozdíl od šachů v go začíná černý. Tím získává určitou výhodu. Aby se tato výhoda kompenzovala připočítá se na konci partie k výsledku bílého 6,5 bodu. Půlbod se dává proto, aby nemohlo dojít k remíze. Tomuto poplatku se říká komi.

Počítání výsledku

Po odpasování se může přistoupit ke spočítání výsledku. Jak již bylo napsáno, počet bodů = počet zajatců + počet volných průsečíků uvnitř území.

Protože zvláště na velké desce by tento způsob by zdlouhavý, používá se zjednodušení: Hráč vezme zajaté kameny a naskládá je soupeři do území. Poté území přerovná do snadněji spočitatelného tvaru.

Například na následujícím obrázku vlevo přešla partie do fáze, kdy oba hráči odpasovali. Nyní vezmou kameny, které během partie zajali (černý tři bílé, bílý pět černých), a naskládají je do území soupeře, čímž ho zmenší. Přitom mohou území přerovnat, aby se snadněji spočítalo, většinou do obdélníkového tvaru.

Černý má 12+7=19 bodů, bílý má 9+3=12 bodů. Nesmíme však bílému zapomenout připočítat poplatek za první tah černého (komi). Bílý má tudíž dohromady 12+6,5 = 18,5 bodu. Černý v této partii vyhrál o 0,5 bodu.

Pokračování…