Co je ještě dobré vědět?

Neutrální body

Často se stane, že hráči svá území uzavřeli, ale mezi hraničními kameny zůstaly ještě neobsazené průsečíky, jak to ukazuje následující obrázek. Je zvykem tyto body ještě před odpasováním zaplnit, aby se nepletly při počítání, i když jejich obsazením hráči už nic nezískají.

Seki

Podívejme se na označené kameny na dalším obrázku. Zajímavé je, že pokud se některý z hráčů pokusí dobrat skupinu kamenů soupeře (tahy 1), sám na to doplatí. Protivník totiž může zahrát na vyznačený červený bod, čímž útočník přijde o poslední svobodu.
Žádný z hráčů proto nebude chtít do této pozice zahrát. Situace se japonsky jmenuje seki. Pokud takto zůstane až do konce partie, body v ní se nepočítají nikomu do území.

Živé a mrtvé skupiny

Pravidlo o zákazu sebevraždy má jeden velmi důležitý důsledek: Dají se vytvořit formace kamenů, které soupeř nemůže za žádných okolností dobrat. Příkladem je následující obrázek vlevo. Bílý nemůže dobrat černé kameny, protože by musel zahrát na oba červeně vyznačené body najednou. To nemůže, poněvadž se jedná o sebevraždu.
O skupině kamenů, která má rozdělen vnitřní prostor, jako skupina vlevo, se říká, že má dvě oči.
Skupiny, které mají (alespoň) dvě oči nebo jsou dost velké na to, aby si je mohly vytvořit, jsou tzv. živé. Příkladem živé skupiny proto může být černá formace na obrázku uprostřed. Pokud do ní bílý zahraje tahem 1, aby mohl černé kameny zajmout, černý bez problémů rozdělí prostor na dvě části tahem 2. Nyní by musel opět bílý zahrát dvě sebevraždy najednou, co není podle pravidel možné.

Živí zajatci

Na desce se často vyskytnou kameny, které už nemají šanci – soupeř je může jednoduše sebrat. Příkladem mohou být označené formace černých a bílých kamenů, které soupeř může jedním tahem dobrat.
Takové kameny není potřeba za každou cenu vybírat. Hráč si tím totiž zbytečně zmenšuje své území. Pokud se hráči shodnou, že kameny jsou mrtvé, stačí je vybrat z desky až po odpasování.

Handicapy

Možná jste si všimli, že na deskách go jsou zvýrazněné body. Na desce 19×19 jich je devět, na menších deskách obvykle pět. Tyto body slouží k dávání tzv. handicapu. Pokud hraje slabší hráč se silnějším, může si na tyto body slabší hráč předem dát odpovídající počet kamenů, čímž se výkonnostní rozdíl smaže. Handicapové kameny jsou vždy černé. A protože se jejich položení považuje za první tah partie, pokračuje potom bílý.